languagelanguage
POWRÓT

Dla inwestorów

Inwestycje w fundusz pożyczkowy to jedna z najbardziej dochodowych i stabilnych możliwości pomnożenia kapitału własnego.

 

Oferujemy możliwość zawierania kontraktów inwestycyjnych w dwóch wariantach:

 • bezpośrednio z klientami zweryfikowanymi po uprzednio przeprowadzonym audycie prawno-finansowym
 • tranzakcie w systemie zakupów powierniczych - brak konieczności ujawnienia inwestora
 • Inwestycji pożyczkowych zabezpieczonych nieruchomościami dokonywanych z rachunków powierniczych, escrow, dedykowanych rachunków pomocniczych kancelarii bądź notarialnych

 

Oferujemy inwestycje w pożyczki zabezpieczone i niezabezpieczone krótko i długoterminowe od 3 do 60 miesięcy. Kwoty inwestycji od 100 000 EUR do 1 000 000 000 EUR

Pożyczki zabezpieczone

Pożyczki niezabezpieczone

Kontakt

Pożyczki zabezpieczone przez:

 • Nieruchomości łatwo zbywalne - zweryfikowane pod względem prawnym - Zabezpieczenie poprzez przewłaszczenie z zwrotnym przeniesieniem własności bądź wpis w dziale IV księgi wieczystej nieruchomosci
 • Kontrakty z zweryfikowanymi płatnikami – cesja z kontraktów
 • Dobra luksusowe (pojazdy luksusowe, jachty, biżuterie oraz dzieła sztuki) - zastawy, przewłaszczenia, sprzedaż z gwarancją odsprzedaży

 

Stopa zwrotu z inwestycji od 15 – 50 % w skali roku.

W ramach współpracy gwarantujemy:

 • kompleksową obsługę prawną transakcji
 • zabezpieczenie środków inwestycyjnych na potrzeby transakcji
 • przeprowadzenia audytu prawno-finansowego pożyczkobiorcy
 • weryfikacja prawna przedmiotu zabezpieczenia pożyczki
 • wydanie rekomendacji z określeniem ryzyka inwestycyjnego

Dla kogo:

 • Działalności gospodarcze
 • Spółki Prawa Handlowego
 • Osoby fizyczne o wysokim statusie społecznym

 

Żródło spłaty pożyczki:

 • Dochody własne
 • Poręczenia

Okres kredytowania:

 • od 1 do 24 miesięcy

 

Stopa zwrotu z inwestycji od 30 – 100 % w skali roku.

Osoby zainteresowane inwestycjami w pożyczki prosimy o kontakt na adres mailowy:

investor@interinvest.pl 

 

W mailu prosimy o podanie:

 • Kwoty inwestycji
 • Okresu inwestycji
 • Dane kontaktowe (mobile, mail)

Skontaktujemy się z Państwem w ciagu 48 godzin od dnia wysłania maila.