languagelanguage
POWRÓT

Dla pożyczkobiorców

Pożyczki inwestycyjne to alternatywa dla standardowych dźwigni finansowych jakimi są kredyty bankowe czy leasingi. Finansowanie z roku na rok staje się coraz trudniejsze przez co rozwój podmiotów gospodarczych jest znacznie ograniczona w stosunku do potencjału, który jest możliwy do wygenerowania.

 

Dostępność do źródeł szybkiego finansowania jest niezbędne do sprawnego zarządzania i budowania potencjału firmy dlatego oferujemy naszym klientom szeroką ofertę możliwości pozyskania finansowania wraz z kompleksową opieką całego procesu inwestycyjnego .

Pożyczki zabezpieczone

Pożyczki niezabezpieczone

Kontakt

Dla kogo:

 • Działalności gospodarcze
 • Spółki Prawa Handlowego

 

Pożyczkobiorca musi udokumentować:

 • Minimalny okres prowadzenia działaności to 24 miesiące – nie dotyczy zakupów z gwarancją odsprzedaży oraz projektów innowacyjnych
 • Doświadczenie w branży w której jest realizowana inwestycja
 • Przychody adekwatne do skali przedsięwzięcia inwestycyjnego

 

Przedmiot zabezpieczeń:

 • Nieruchomości łatwo zbywalne – nie obciążone hipotecznie, pozbawione wad prawnych i roszczeń osób trzecich 
 • Kontrakty z zweryfikowanymi płatnikami – cesja z kontraktu
 • Dobra luksusowe (pojazdy luksusowe, jachty, biżuterie oraz dzieła sztuki)

Okres kredytowania:

 • od 1 do 60 miesięcy
 • Pożyczki standardowo są udzielane na okres 12 miesięcy z możliwością ich przedłużenia do 60 miesięcy pod warunkiem nie pogorszenia się sytuacji finansowej pożyczkobiorcy oraz brakiem spadku wartości zabezpieczenia

 

Cel finansowania:

 • Zakup lub budowa nowych nieruchomości bądź rozbudowa aktualnie posiadanych
 • Zakup udziałów , akcji w spółkach kapitałowych
 • Zakup przedsiębiorstwa lub jej zorganizowanej części
 • Zabezpieczenie finansowe kontraktów
 • Wkłady finansowe
 • Środki obrotowe

 

Koszty finansowania:

 • od 15 – 50 % w skali roku

Dla kogo:

 • Działalności gospodarcze
 • Spółki Prawa Handlowego
 • Osoby fizyczne o wysokim statusie społecznym

 

Pożyczkobiorca musi udokumentować:

 • źródło spłaty pożyczki
 • cel pożyczki

Okres kredytowania:

 • od 1 do 24 miesięcy

 

Koszty finansowania:

 • od 30 – 100 % w skali roku

Osoby zainteresowane otrzymaniem pożyczki prosimy o kontakt na adres mailowy:

loan@interinvest.pl

 

W mailu prosimy o podanie:

 • Kwoty pożyczki
 • Okresu pożyczki
 • Cel pożyczki
 • Dane kontaktowe (mobile, mail)

 

Skontaktujemy się z Państwem w ciagu 48 godzin od dnia wysłania maila.

W celu weryfikacji zdolności kredytowej każdy z klientów musi dostarczyć w formie elektronicznej dokumenty wg indywidualnie przygotowanej listy . Dokumenty są niezbędną do oceny zdolności kredytowej.
W celu rozpoczęcia współpracy pożyczkobiorca jest zobowiązany do podpisania ze spółką umowy o współpracy wraz z zgodą na przekazywanie i analizę dokumentów oraz umowę o zachowaniu poufności.

 

Informujemy iż w przypadku dostarczenia dokumentów nie zgodnych z prawdą tj. popełnienia przestępstwa z art. 270 KK spółka będzie przekazywała informację o powyższym fakcie do prokuratury właściwej terytorialnie dla siedziby działaności gospodarczej pożyczkobiorcy.