languagelanguage

Kontakt

International Invest Group
Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10
02-001 Warszawa

 

Centrum operacyjne
Al. Zwycięstwa 235/18 lok. 8 (III Piętro)
81-521 Gdynia Orłowo
601-670-154
contact@interinvest.pl

 

Transakcje międzynarodowe
contact@interinvest.pl

 

Zarząd
CEO@interinvest.pl
601-670-125

 

Inwestorzy
investor@interinvest.pl 

Pożyczki
loan@interinvest.pl 

 

Kancelaria Prawna
kancelaria@interinvest.pl 

 

Dane do przelewu 
Grupa Inwestycyjna 1R+ Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10
02-001 Warszawa
Banku Pekao SA – Swift/Bic: PKOP PL PW,
IBAN: PL o numerze: 98 1240 1242 1111 0010 6425 0518

 

Dane spółki
Grupa inwestycyjna 1R+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 81 lok.7.10, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000484162, NIP:8971794018, REGON:022287579, Kapitał zakładowy wpłacony w całości 60 000 zł