languagelanguage

Strategiczne doradztwo inwestycyjne

Każdy etap inwestycji wymaga indywidualnej analizy i zastosowania narządzi adekwatnych do skali przedsięwzięcia. Nasze usługi skierowane są do podmiotów które chcą świadomie budować własny potencjał.

 

Dzięki autorskim algorytmom pozwalającymi w znaczącym stopniu ograniczyć ryzyko inwestycyjne oraz pełnej obsłudze prawnej, finansowej, podatkowej oraz logistycznej realizacja inwestycji jest kompleksowa i bardziej efektywna.

 

Zapewniamy również pełne wsparcie logistyczne przy realizacji określonych projektów inwestycyjnych.

Spółka prowadzi działalność w trzech sektorach:

doradztwo prawne

doradztwo finansowe

doradztwo podatkowe

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczy w szczególności w dziedzinach:

 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Prawo rynku finansowego
 • Międzynarodowe prawo finansowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo celne
 • Prawo podatkowe
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo upadłościowe

Kompleksowo przygotowujemy podmioty gospodarcze do ubiegania się o finansowanie inwestycyjne w tym:

 • Projekt struktury finansowania
 • Standaryzacja procesów wewnętrznych na potrzeby finansowania
 • Audyt – Prawny, finansowy, techniczny (due diligence)
 • Tworzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania (analizy finansowe, prognozy, biznesplan)
 • Reprezentacja przez instytucjami finansowymi w tym na komitetach kredytowych

Zapewniamy pełną obsługę dla podmiotów krajowych i zagranicznych w tym:

 • Specjalistyczna obsługa księgowa
 • Dobór optymalnych rozwiązań podatkowy
 • Obsługę przekształceń , fuzji oraz transferów